תעריפי חיבור

תעריפי חיבור לרשת החלוקה כפי שמפורסם באתר רשות הגז הטבעי ובאתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מתעדכנים אחת לחצי שנה בהתאם לשינויים שחלו בסל המדדים כהגדרתו בסעיף 2.2 לרישיון.
המועצה לענייני גז טבעי קובעת ומעדכנת מעת לעת את תעריפי התשתיות למשק הגז הטבעי בישראל.

לצפייה בתעריפי חיבור וחלוקה באזור הדרום לחץ כאן

גז טבעי מספק לצרכנים אנרגיה ירוקה, זולה, אמינה ובטוחה.

סגירת תפריט