הוראות בטיחות וחירום

מוקדם חירום – גז טבעי, לרשותכם בטלפון – 1-800-800-702  – 24  שעות ביממה

הוראות בטיחות לשגרה – גז טבעי לשימוש ביתי

הניסיון מראה כי רובן המכריע של התאונות הקשורות בגז, נגרמות בשל אי הקפדה על כללי בטיחות בסיסיים לכן הקפידו על ההנחיות הבאות:
 1. סגרו את ברז מכשיר הגז בגמר השימוש במכשיר. הפעילו מכשירי גז רק במקום מאוורר היטב.
 2. אין להשאיר מכשיר גז פועל ללא נוכחות מבוגר ואין להשאיר מכשיר גז פועל ללא השגחה.
 3. יש לוודא תקינות וחיבורו הטוב והתקין של צינור הגומי.
 4. שימו לב שצינור הגומי מחובר היטב לפיית הברז מצד אחד ולמכשיר מצידו השני.
 5. בהדליקכם את המבער, החזיקו את הגפרור הבוער לידו לפני פתיחת ברז הגז של המכשיר.
 6. לאחר השימוש במכשיר, ולפני לכתכם לישון יש לסגור את כל הברזים של המכשיר ואת ברז הבטחון. בעוזבכם את הדירה לזמן ממושך יש להודיענו על כך.
 7. כדי לאפשר ניתוק דירתכם מרשת הגז בשעת הצורך, קיים ברז בטחון ראשי לדירתכם. דאגו לברר את מיקומו כדי להבטיח ניתוק דירתכם בעת הצורך. אם אינכם יכולים לאתר אותו או להפעילו מכל סיבה שהיא, התקשרו אלינו.
 8. באם הרגשתם בריח גז בחדר המדרגות של הבניין, או על יד ארון המונים התקשרו אלינו.
 9. במקרה של הפסקה באספקת הגז לבניין – יש לסגור את ברזי המכשירים ואת ברזי הבטחון של כל מכשירי הגז שברשותכם.
 10. עם חידוש אספקת הגז לאחר ניתוקו הקפידו שכל ברזי המכשירים יהיו סגורים.
 11. במידה ולא נערכה בביתך בדיקה תקנית (במשך 5 שנים אחרונות) צור קשר עם מוקד שירות הלקוחות על מנת להזמין את הבדיקה הנ”ל ללא תשלום.
 12. התקנת מתקנים או מכשירי גז טבעי חייבת להתבצע ע”י טכנאי גז מוסמך.
 13. בכל מקרה של תקלה, התקנה חדשה או אם אינכם בטוחים בתקינותו של מכשיר-פנו אלינו לבדיקה.

הוראות חירום- גז טבעי לשימוש ביתי

 1. אם הנכם מרגישים בריח גז, או קיים חשש לדליפה, יש לסגור מיד את ברזי הבטחון בדירה ובחדר המדרגות, לאוורר את המקום, אין להדליק גפרור או אש. כבה אש גלויה. אין להדליק חשמל או פנס מחשש להיווצרות ניצוץ.
 2. יש ליצור קשר מידי עם מוקד החירום.
 3. יש להתרחק מייד ממקום הדליפה.
 4. הרחיקו את כל האנשים מן האזור.
 5. עיקבו ובצעו את הוראות גופי הבטחון (משטרה, כיבוי אש) והוראות צוות החירום של חברת הגז.

גז טבעי מספק לצרכנים אנרגיה ירוקה, זולה, אמינה ובטוחה.

סגירת תפריט