רישיון משרד התשתיות

גז טבעי דרום זכתה במכרז של מדינת ישראל לקבלת רישיון שהוענק לה על ידי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בתאריך 06/02/2012 להקמה, תחזוקה ולהפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור הדרום.

גז טבעי מספק לצרכנים אנרגיה ירוקה, זולה, אמינה ובטוחה.

סגירת תפריט