תכנית בקשה להיתר (בניה)

הנחיות להגשת תכנית לבדיקה ולתיאום תשתיות

1.חשוב לוודא שגבול התכנון מצוי בשטחי רישיון חברותינו גז טבעי דרום או נגב גז טבעי, המשתרע מברנר ויבנה בצפון עד לערבה תיכונה בדרום

  • לרשותך קובץ (CAD) גבול "גז טבעי דרום" – מברנר ויבנה בצפון עד לשער הנגב בדרום – לחץ להורדה
  • לרשותך קובץ (CAD) גבול "נגב גז טבעי" – ממרחבים בצפון עד לערבה תיכונה בדרום – לחץ להורדה
  • לרשימת רשויות ומועצות מקומיות בכל אזור חלוקה – לחץ כאן
  • למידע כללי על חלוקה ארצית של גבולות חברות חלוקת הגז הטבעי בישראל –לחץ כאן
  • למפת מערכת ההולכה ואזורי חלוקת הגז הטבעי בישראל – לחץ כאן

2. יש להקפיד ולהגיש את מסמכי התכנון / התכנית במסלול המתאים בלבד.

3. יש למלא פרטים על-פי כותרות השדות וההנחיות שבהערות

4. לתשומת ליבך יש למלא כתובת דוא"ל מדויקת (בשדה "דוא"ל ראשי – הפונה"). כתובת זו תהיה היחידה שדרכה ניתן יהיה לקבל או לשלוח מידע/קבצים למערכת, בפניה הספציפית שנפתחה. לאחר שיגור הבקשה לתיאום, יישלח מייל מהמערכת אל הפונה ובו תצוין מספר הפניה. יש לשמור את המייל שנתקבל, הוא ישמש כ"צ'אט" ( ע"י "השב / reply" הפונה למייל ) לצורך התכתבות או להשלמת פרטים/קבצים של הפונה מול הבודק/ת לתכנית הספציפית שהוגשה בפניה הספציפית.

5. יש להקפיד ולהעלות את הקבצים בפורמטים הנדרשים בכל שדה.

6. שדות למילוי פרטים – חובה למלא את הפרטים בכל השדות המסומנים בכוכבית*.

7. שדות העלאת קבצים – יש שדות חובה למילוי, הם אינם מסומנים ב* אך יש הודעת מערכת בדבר חובת העלאה. במידה וישנם קבצים מרובים, רצוי לקבצם ולהעלות קובץ יחיד ZIP/RAR.

8. להלן הסבר וקישור לכל מסלול:

לכל פניה / שאלה / תקלה / הערה בעניין תיאום תשתיות או מערכת הגשת תכניות "אישורית"
ניתן לפנות באמצעות דוא"ל –
  einav@negevgas.co.il או באמצעות סלולרי – 050-2036909.

מסלול תכנית בקשה להיתר בניה

במסלול זה תוגשנה תכניות בקשה להיתר בניה ("גרמושקה") הנדונות בוועדות המקומיות ו/או מרחביות בלבד.

גז טבעי מספק לצרכנים אנרגיה ירוקה, זולה, אמינה ובטוחה.

סגירת תפריט